معرفی

استودیوی بهار، تجربه ی زندگی هنری یک نقاش است که رؤیای آن از یک آموزشگاه کوچک در ایران(هنرسرای بهار) جوانه زد و هم اکنون در این سوی دنیا(آمریکا) با حمایت همراهان همیشگی، در حال رشد است. آنچه در پیش رو دارید، از دل برآمده است و امید است که لاجرم بر دل نشیند. تقدیم با عشق… زهرا جهانی فرد.