زندگینامه

هرچند زهرا جهانی فرد از همان کودکی نقاشی را دوست می داشت ولی علاقمندی اش  در نوجواني پس از آشنايي با خانم گیتی نویسی پور که از استادان به نام نقاشی بود با زیربنایی اصولی از هنر و نقاشی در وجودش نقش بست؛ پس از ازدواج و مهاجرت به اصفهان، همچنان پیگیر پیشرفت، آموزش ویادگیری بیشتر بود به گونه ای که علاوه بر سپری کردن دوره های هنری نزد إستاد حدت و دانشگاه پردیس اصفهان زیر نظر استادانی چون محمدي راد و…، اولین آموزشگاه نقاشی خود را برای قدردانی از استادش به نام هنرسرای بهار در سال1378تاسیس نمود تا علاوه بر آموزش هنر و نقاشی، افتخار این را داشته باشد با اعطای دیپلم رسمی کار دانش دبیرستان، دانش آموزان و هنرجویانی به عالم هنر تحویل دهد که امروزه در حد خود استادانی به نام هستند.

 در سال 1385 بود که مهاجرت دوم او با خانواده به آمریکا رقم خورد. زندگي، زبان و فرهنگ جديد هرچند سختی های خود را داشت ولی شوق به دانستن آن چنان دروجودش می جوشید که در همان سالهای اولیه، علاوه بر برگزاری نمایشگاههای متعدد نقاشی در شهرهای مختلف ایالتهای کنزاس و میزوری، اقدام به ادامه ی تحصیل دهد و در سال 1394 موفق به اخذ مدرک لیسانس هنرهای زیبا در زمینه ی کارگاهی شد.

او برآن است تا با استفاده از مشترکات فرهنگ ایران (خاورمیانه) و غرب (آمریکا) دیدگاه هنری خود را ارتقا دهد به این امید که بتواند به افق های برتر جهان شمول هنرو فرهنگ جهانی دست یابد.